Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

De koper heeft het recht om geleverde producten gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen (ingaande na ontvangst van het product), uit de verpakking te halen, te bekijken, maar niet in gebruik te nemen. Na bovengenoemde termijn wordt het product niet meer retour genomen.

Artikel 2.

Retourneren van een product binnen de gestelde wettelijke termijn van 14 dagen kan zonder opgaaf van reden. Het product is ongebruikt en wordt teruggestuurd in de originele verpakking.

Artikel 3.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren van het product en is ook zelf verantwoordelijk voor de juiste verzending tot het product in goede staat door ons is ontvangen. De kosten voor retour zenden zijn ook voor de koper.

Artikel 4.

Als de koper de gehele bestelling in de juiste staat en binnen de wettelijk geldende termijn van 14 dagen retour doet. Dan wordt het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten binnen 30 dagen teruggestort op de rekening van de koper. Stuurt de koper een deel van de bestelling retour, dan wordt alleen het aankoopbedrag van de retour gezonden producten teruggestort. De verzendkosten vallen hier dan niet meer onder. Indien één of meerdere producten beschadigd wordt teruggezonden of beschadigd bij Campingtoilet aankomen, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper. Er wordt dan niet overgegaan tot stornering van het aankoopbedrag en/of verzendkosten. Als koper dit risico niet wenst, moet er verzekerd verzonden worden. De kosten hiervoor liggen bij de koper.

Artikel 5.

De prijs die op de site vermeld staan is de prijs waarvoor het product verkocht wordt. Zodra de prijs is gewijzigd geldt dit bedrag en zijn eerdere bedragen vervallen.

Artikel 6.

De koper is verplicht de goederen af te nemen op moment deze geleverd of ter hand gesteld zijn. Indien deze goederen dan geweigerd worden, zullen er retourkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7.

Indien het artikel beschadigd bij de koper aankomt, is dit voor rekening van Campingtoilet. Tenzij hier een overmacht van toepassing is, zoals stakingen, ziekteverzuim, overheidsmaatregelen, productie en/of materiaalfouten, bij zowel Campingtoilet, toeleveranciers en/of transportbedrijven.

Artikel 8.

Indien het artikel vertraagd of niet leverbaar is, is dit voor rekening van Campingtoilet. Tenzij hier een overmacht van toepassing is, zoals stakingen, ziekteverzuim, overheidsmaatregelen, productie en/of materiaalfouten, bij zowel Campingtoilet, toeleveranciers en/of transportbedrijven.

Artikel 9.

Producten worden pas geleverd, als aan de volledige betaling is voldaan.

Artikel 10.

Als een product binnen de wettelijk gestelde garantie termijn defect gaat, dient de koper Campingtoilet binnen 2 weken hiervan op de hoogte te stellen via info@campingtoilet.nl.

Artikel 11.

Aan gegeven advies kunnen geen rechten worden ontleend. Campingtoilet is niet aansprakelijk voor gevolg schade die hieruit voortvloeit. 

Artikel 12.

Campingtoilet is niet aansprakelijk voor gevolgschade door gebruik van geleverde goederen.

Artikel 13.

Verzendkosten zijn voor de koper, tenzij anders is vermeld tijdens de afrekening.

Artikel 14.

Op geschillen tussen consument en Campingtoilet is het Nederlandse recht van toepassing.